xbox one

 1. LaGoulden
 2. LaGoulden
 3. Craftien35
 4. nico_nico60
 5. DiscowZombie
 6. Keefeste
 7. SynoPenrU Sh
 8. xDeF4lt
 9. CAPORAL68
 10. XxBadBurritoxX
 11. Tobbyrotie
 12. Tobbyrotie
 13. Tobbyrotie
 14. Keefeste
 15. Invincible IA
 16. MrFrench
 17. MrFrench
 18. MrFrench
 19. Oracion Seis 31
 20. Saigneur Odin